X

Uitgifte nieuwe chauffeurskaart

Bij jouw huidige boordcomputer taxikaart (BCT-kaart) heb je bij de positieve beschikking tevens een brief ontvangen. In deze brief is vermeld dat jouw huidige kaart geldig is tot 2020, omdat het G2 certificaat van de kaart verloopt. Alle houders van een geldige boordcomputer taxikaart die na 31 december 2019 verloopt, zullen binnenkort een nieuwe kaart ontvangen met een G3 certificaat. Inmiddels heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat deze kaarten met nieuwe G3 certificaten eenmalig kosteloos zullen worden verstrekt, omdat de huidige kaarten nog niet zijn verlopen. KIWA Register verzorgt de uitvoering hiervan.

KIWA heeft een stappenplan geplaatst op zijn eigen website met de uitleg hoe zij dit vorm gaan geven. Om het stappenplan in te kunnen zien kies je voor onderstaande button.

https://www.bctkaart.nl/