“AL MEER DAN 14 JAAR EEN VERTROUWDE PARTNER VOOR AL UW PERSONEELSVRAAGSTUKKEN”

Onze dienstverlening

Klantgerichtheid, continuïteit en kwaliteit met kennis van zaken vormen de basis van onze dienstverlening. Om dit te waarborgen en de focus te houden hebben wij onze organisatie opgesplitst in acht afdelingen met ieder zijn eigen specialisme. Wij richten ons op deze disciplines zodat u zich kan richten op hetgeen waar u goed in bent: het organiseren, plannen en verzorgen van de vele dagelijkse taxiritten.

De acht afdelingen van Taxiwerq

 • Selectie & Opleiding
 • Dienstverlening
 • Relatiebeheer
 • Binnendienst
 • Dossierbeheer
 • Salarisadministratie
 • Verzuim
 • Financiële Administratie

Wij zien de uitdaging in het in kaart brengen van de wensen van onze relaties en voornamelijk om in deze behoeften te kunnen blijven voorzien. Wij zijn vraagbaak betreffende allerlei wet- en regelgeving en komen desgewenst ook met oplossingen voor vraagstukken rondom personeel en/of personeelsbeleid.

Wie wij zijn

Wilt u ons beter leren kennen? Kijkt u dan hier.

CAO Taxivervoer

De CAO Taxivervoer bepaalt op welke wijze u gebruik kan maken van onze mogelijkheden. Zie hieronder hoe wij artikel 5.2 en 5.3 uit de CAO Taxivervoer hebben ingericht.

Taxiwerq & 15% inleen (artikel 5.2)

Bij ons kunt u 15% van uw bruto loonsom aanwenden voor de inhuur van uitzendkrachten die niet onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer vallen. Wij zijn met twee van onze werkmaatschappijen lid van de NBBU en staan hiermee geregistreerd in het SFT register uitzendbureaus. U bent daardoor verzekerd dat wij de op ons van toepassing zijnde relevante wettelijke verplichtingen naleven. Ondanks de meer flexibele NBBU arbeidscontracten ontvangt de werknemer hier vanaf dag één Pensioenfonds Vervoer en het bruto uurloon volgens CAO Taxivervoer. Meer gelijkheid voor de werknemer en meer flexibiliteit voor u.

Taxiwerq & 100% inleen (artikel 5.3)

Bij ons kunt u 100% van uw bruto loonsom aanwenden voor de inhuur van uitzendkrachten, payrollers en gedetacheerden. Drie van onze werkmaatschappijen vallen volledig onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer. Deze staan geregistreerd bij en worden gecontroleerd door Sociaal Fonds Taxi. U bent daardoor verzekerd dat wij de op ons van toepassing zijnde relevante wettelijke verplichtingen naleven. De werknemer ontvangt vanaf dag één een arbeidscontract volgens het BW en Pensioenfonds Vervoer en het bruto uurloon volgens CAO Taxivervoer. Volledige gelijkheid voor de werknemer en geen financiële risico’s voor u.

Taxiwerq Opleiding & Ontwikkeling

Wij werven middels taxivacatures.nl kandidaten voor de opleiding tot taxichauffeur. Na een telefonische en persoonlijke screening en bij welbevinden van beide kanten leiden wij de kandidaten op tot taxichauffeur. Dit doen wij zelf. Wij zijn rijschoolhouder en kopen rechtstreeks theorie (TVT) en praktijk (TVP) examens in bij het CBR. Wij begeleiden zelf de kandidaten en plannen met onze eigen opleiders het theorie en praktijkexamen in. Tevens kunt u als relatie uw eigen kandidaat aandragen voor deze opleiding. Na het behalen van de verplichte bescheiden door de kandidaat kunt u uw nieuwe chauffeur in dienst nemen via Taxiwerq.

Uw voordelen

Met een chauffeur bij ons op de loonlijst en werkend onder uw leiding en toezicht bent u ervan verzekerd dat wij:

 • het bruto uurloon conform CAO Taxivervoer uitbetalen;
 • de loonspecificatie opmaken en verstrekken aan de werknemer;
 • 8% vakantiegeld opbouwen en uitbetalen aan de werknemer in de maand mei;
 • vakantiedagen opbouwen en uitbetalen aan de werknemer;
 • pensioen inhouden bij de werknemer en in zijn geheel afdragen aan Pensioenfonds Vervoer (zie hier);
 • de sociale lasten afdragen aan UWV/belastingdienst (zie hier);
 • SFT bijdrage inhouden bij de werknemer en in zijn geheel afdragen aan Sociaal Fonds Taxi;
 • het loon doorbetalen bij opname betaald verlof door de werknemer;
 • het loon doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
 • de kosten van de verlenging van de chauffeurskaart voor onze rekening nemen;
 • zorgen voor een werknemersschadeverzekering;
 • zorgen voor een collectieve ongevallenverzekering.

Taxivacatures.nl

De website www.taxivacatures.nl – een initiatief van Taxiwerq – is speciaal ontwikkeld om werkzoekenden in de taxibranche en taxibedrijven nog beter aan elkaar te verbinden.

Via deze website worden werkzoekenden met en zonder chauffeurskaart gescreend waarna er altijd een gesprek volgt met één van onze relatiebeheerders die volledig op de hoogte is van het wensenpakket van uw bedrijf. Zo krijgt u in de nabije toekomst een chauffeur die goed op zijn plek zit met minder kans op verloop en mogelijk verzuim.

Het is ook mogelijk dat u een sollicitant die zich bij u meldt, attendeert op www.taxivacatures.nl. De sollicitant geeft op de website aan door wie hij/zij gewezen is op de website. Taxiwerq verzorgt het gehele proces van selectie, de (mogelijke) opleiding tot taxichauffeur en houdt u op de hoogte. De opleiding en financiering hiervan mag u aan ons overlaten! Aansluitend ontvangt de chauffeur een arbeidsovereenkomst via Taxiwerq zodat u kunt bepalen of de chauffeur daadwerkelijk past binnen uw organisatie.

Is uw vacature plotseling toch vervuld? Dit risico is voor ons – u bent nergens toe verplicht.

Uw mogelijkheden

Juist de combinatie van de mogelijkheden die wij u kunnen bieden en de inrichting van onze interne organisatie maakt ons de ideale partner voor taxibedrijven. Wie wij zijn, wat wij kunnen bieden en hoe wij onze dienstverlening organiseren wordt uiteindelijk tot uiting gebracht in een tarief. De prijs voor u als (potentiële) relatie zal belangrijk voor u zijn bij het afwegen om met ons een samenwerking aan te gaan. Toch willen wij u ervan overtuigen dat de meerwaarde van een samenwerking niet alleen te vinden is in onze lage tarieven, maar vooral in de hoge mate van ontzorgen waarbij u als samenwerkingspartner altijd centraal staat.

Net zoals het ontzorgen op allerlei gebieden voor onze relaties maatwerk is, zijn onze offertes dat ook. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 0528 – 287401 of middels het contactformulier.