X

Uitleg KIWA

Uitleg brief van KIWA na aanvraag chauffeurskaart

Bij de start van de opleiding tot taxichauffeur meldt Taxiwerq jou als nieuwe kandidaat aan bij KIWA. Zij zijn de instantie die de uitgifte van de chauffeurskaart regelt. Hieronder vind je de aandachtspunten betreffende de aanvraag van een ‘Leer-Werk-Traject’, oftewel de aanvraag van jouw LWT-chauffeurskaart. Dit is een tijdelijke chauffeurskaart waarmee je 4 maanden inzetbaar bent als taxichauffeur vóórdat je geslaagd bent voor je CCV-T taxidiploma. Binnen deze periode ben je geslaagd voor je theorie en praktijkexamen en wordt uiteindelijk deze tijdelijke chauffeurskaart omgezet naar de definitieve chauffeurskaart.

Na de aanmelding verstuurt KIWA jou een envelop met de volgende documenten:

 • Het aanvraagformulier voor de LWT-chauffeurskaart.
 • Het aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • De geneeskundige verklaring.
 • Eén factuur van KIWA voor de uitgifte van de tijdelijke en de definitieve chauffeurskaart.
 • Een modelverklaring.

Aandachtspunten aanvraagformulier LWT-chauffeurkaart

 • Controleer de aanvraag rechtsboven. Hier moet staan: ‘Chauffeurskaart volledig incl. LWT-kaart Boordcomputer Taxi’.
 • Staat hier iets anders? – neem dan contact op met de afdeling Opleiding van Taxiwerq middels opleiding@taxiwerq.nl .
 • Controleer jouw gegevens, vul indien nodig aan en zet je handtekening op het formulier.
 • Plak een pasfoto van jezelf die voldoet aan de paspoorteisen doe dit volgens de ‘plakinstructie’ welke staat omschreven op het formulier.

Aandachtspunten aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag

 • Noteer jouw gegevens op de eerste pagina van het aanvraagformulier.
 • Maak een afspraak bij de gemeente waar je staat ingeschreven voor het aanvragen van de VOG en betaal ter plaatse € 41,35.
 • De originele VOG krijg je opgestuurd van het Ministerie van Veiligheid en Justitie binnen 2 tot 4 weken.

Aandachtspunten geneeskundige verklaring

 • Noteer jouw gegevens op de geneeskundige verklaring en neem deze mee naar de keuring.
 • Maak een afspraak bij ‘Regelzorg’ via de website www.regelzorg.nl.

Aandachtspunten modelverklaring

 • Noteer linksonder jouw gegevens en zet je handtekening (niet een datum).

Het betalen van de kosten en het wanneer versturen van de documenten door jou of door Taxiwerq naar KIWA en hoe heeft te maken hoe wij het opleidingstraject gestart zijn. Zie hiervoor jouw opleidingsmap en de info die je ontvangt via opleiding@taxiwerq.nl.