“VOLG ONDERSTAANDE STAPPEN OM SNEL EN GEMAKKELIJK JOUW BCT TE VERLENGEN”

Volg onderstaand stappenplan als het tijd is om jouw chauffeurskaart te verlengen.

Stappenplan – verlengen chauffeurskaart

Ben je in dienst bij Taxiwerq, dan ontvang je 3 maanden voor de einddatum van je chauffeurskaart van ons een e-mail. Bij dit e-mail bericht zit een bijlage waar de stappen in beschreven staan die je moet volgen voor het verlengen van je chauffeurskaart.

Wacht met het starten van de verlenging totdat je dit e-mailbericht van ons hebt ontvangen.

Ben je werkzaam bij Taxiwerq, loopt je chauffeurskaart binnen 3 maanden af en heb je dit e-mail bericht nog niet van ons ontvangen? Neem dan contact op met de afdeling Dossierbeheer van Taxiwerq middels e-mail: dossierbeheer@taxiwerq.nl of via telefoonnummer: 0528–287404.

1. Start verlenging chauffeurskaart

De verlenging van de chauffeurskaart kan 3 maanden van tevoren worden aangevraagd bij Kiwa.
Niet eerder!

De genoemde 3 maanden heb je zeker nodig om jouw nieuwe chauffeurskaart tijdig te ontvangen.

 • Het pakket met alle formulieren voor de verlenging kan aangevraagd worden bij Kiwa.
 • Het aanvraagproces begint met het invoeren van jouw BSN en geboortedatum.
 • Vervolgens verschijnt er een scherm met jouw naam en huisnummer. Controleer deze gegevens goed.
  Mochten jouw gegevens niet kloppen, neem dan contact op met Kiwa via telefoonnummer: 088-9984888 alvorens verder te gaan.
 • Bij ‘Factuur Adres’ hoef je geen gegevens in te vullen. Je kan deze stap overslaan.

2. Formulieren verlenging chauffeurskaart

Binnen 2 à 3 werkdagen ontvang je het aanvraagpakket van Kiwa met de benodigde formulieren.

In dit pakket zitten de volgende formulieren:

 • begeleidende brief;
 • aanvraagformulier;
 • factuur;
 • model geneeskundige verklaring;
 • retourenvelop.

Ontbreken er formulieren? Neem dan contact op met Kiwa via telefoonnummer: 088-9984888.

3. Medische keuring

Plan de medische keuring pas in nadat je het aanvraagpakket van Kiwa hebt ontvangen. Wij adviseren je de keuring in te plannen bij Regelzorg. Besluit je de keuring elders te regelen, dan kunnen wij niet garant staan dat deze keuring voldoet aan de gestelde eisen van Kiwa.

3.1. Inplannen medische keuring Regelzorg

 • Maak een afspraak voor een medische keuring via: regelzorg.nl.
 • Ga naar: direct een afspraak maken
 • Kies de keuringssoort: Taxipas
 • Vul je postcode, huisnummer, geboortedatum en verloopdatum rijbewijs (zie achterkant rijbewijs categorie B) in. Bij de referentiecode hoef je geen gegevens in te vullen.
 • Je krijgt een overzicht van de dichtstbijzijnde beschikbare locaties.
  Let op! Maak een afspraak op korte termijn. Is dit niet mogelijk op deze locatie? Ga terug en kies een andere locatie.
  Wellicht zul je iets verder moeten reizen, maar het is van belang de keuring zo spoedig mogelijk in te plannen. Doe dit minimaal 6 weken voor afloop van de chauffeurskaart.
  Deze tijd heb je nodig om ervoor te zorgen dat je de nieuwe chauffeurskaart tijdig gaat ontvangen. Houd er rekening mee dat Kiwa ook nog 3 weken nodig heeft om de chauffeurskaart te produceren.
 • Regelzorg stuurt vervolgens een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van wat je verder mee moet nemen naar de keuring. Lees deze e-mail goed door.
  Het formulier, genaamd ‘geneeskundige verklaring’, uit het aanvraagpakket van Kiwa neem je ook mee naar deze keuring.
 • Na de keuring krijg je het formulier ‘geneeskundige verklaring’ meteen ingevuld retour van de arts. Deze ingevulde ‘geneeskundige verklaring’ verstuur je later naar Kiwa. In enkele gevallen stuurt de arts de ‘geneeskundige verklaring’ per post naar je toe. Indien dit het geval is, dan staat dit vermeld in de e-mail welke je van Regelzorg hebt ontvangen.

4. Afronden verlenging

 • Vul het aanvraagformulier volledig in en voorzie deze van je pasfoto. De pasfoto moet voldoen aan de paspoorteisen.
 • Wanneer je álle documenten: de geneeskundige verklaring en het aanvraagformulier + pasfoto compleet hebt, betaal je eerst de factuur aan Kiwa. Deze factuur vind je in het aanvraagpakket van Kiwa. Let op! De kaart wordt niet in productie genomen wanneer Kiwa het bedrag niet heeft ontvangen.
 • Stuur de documenten in één keer retour naar Kiwa middels de retourenvelop. Deze retourenvelop zit ook in het aanvraagpakket. Stuur de factuur niet retour naar Kiwa, maar bewaar deze goed.
 • Maak van alle documenten die je gaat versturen naar Kiwa een kopie. Mochten documenten kwijtraken, dan heb je de kopieën nog.

5. Info VOG

Per 1 oktober 2019 is het niet meer nodig om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren bij Kiwa voor een aansluitende verlenging van de chauffeurskaart BCT. (Wijziging in het Besluit personenvervoer 2000, ingaande op 01-10-2019.) De formulieren voor het aanvragen van een VOG zitten dus niet meer in het aanvraagpakket.

X
Dit formulier is alleen in de weekenden en op feestdagen zichtbaar