“VOLG ONDERSTAANDE STAPPEN OM SNEL EN GEMAKKELIJK JOUW BCT TE VERLENGEN”

Onderstaand stappenplan is op jou van toepassing indien de einddatum van jouw arbeidsovereenkomst later eindigt dan de einddatum van jouw chauffeurskaart.

1. Start verlenging chauffeurskaart (BCT)

De verlenging van de chauffeurskaart kan 4 maanden van tevoren worden aangevraagd bij KIWA. Niet eerder!

Door een achterstand bij Justitie is er vertraging bij het verstrekken van de VOG. KIWA heeft daarom besloten dat een verlenging van de chauffeurskaart tijdelijk 4 maanden van te voren kan worden aangevraagd tot nadere berichtgeving (15-10-2018).

De genoemde 4 maanden heb je zeker nodig om jouw nieuwe chauffeurskaart tijdig te ontvangen.

 • Het pakket met alle formulieren voor de verlenging kan aangevraagd worden bij KIWA via onderstaande button. Je komt dan op de website van KIWA.
 • Het aanvraagproces begint met het invoeren van jouw BSN en geboortedatum.
 • Vervolgens verschijnt er een scherm met jouw naam en huisnummer. Controleer deze gegevens goed.
 • Mochten jouw gegevens niet kloppen, neem dan contact op met KIWA middels 070 – 41 44 888 alvorens verder te gaan.
 • Kloppen gegevens wel? Vervolg dan de aanvraag bij KIWA.
 • Bij ‘FactuurAdres’ vul je het het KvK nummer van Taxiwerq in: 01163350 en kies je vervolgens voor ‘Zoek Bedrijf’. De factuur van KIWA komt dan op naam van Taxiwerq te staan, maar je ontvangt deze zelf op jouw huisadres in het pakket van KIWA.
 • Hoe verder? Zie onderstaand stappenplan.

2. Formulieren verlenging chauffeurskaart

Binnen 2 à 3 werkdagen ontvang je het aanvraagpakket van KIWA. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met KIWA via 070 – 41 44 888.

In dit pakket zitten de formulieren voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en voor een medische keuring.

Aanvraag VOG

 • Het formulier voor de aanvraag VOG bestaat uit 6 A4 pagina’s.
 • Je hoeft alleen op de eerste pagina jouw persoonlijke gegevens in te vullen. De overige pagina’s zijn door KIWA ingevuld.
 • Neem dit ingevulde formulier en een geldig legitimatiebewijs mee naar de gemeente waar je ingeschreven staat (Burgerzaken) om de aanvraag van jouw VOG in te dienen.

Medische keuring

 • Voor de medische keuring zit er een formulier, genaamd ‘geneeskundige verklaring’, in het pakket van KIWA. Dit formulier neem je mee naar de medische keuring.
 • Maak een afspraak voor een medische keuring via www.regelzorg.nl. Let op: je hebt van Taxiwerq via de e-mail een instructie en een referentiecode ontvangen voor het maken van deze afspraak. Mocht je deze niet hebben ontvangen of kwijt zijn, neem dan contact op met de afdeling Dossierbeheer van Taxiwerq per e-mail: dossierbeheer@taxiwerq.nl of telefonisch via 0528 – 287404.

3. Afronden verlenging

 • Laat pasfoto’s maken voor de verlenging van de chauffeurskaart. De pasfoto’s moeten voldoen aan de paspoorteisen. Deze kosten zijn voor eigen rekening.
 • Wanneer je álle documenten (VOG/geneeskundige verklaring/aanvraagformulier + pasfoto) verzameld hebt dien je eerst (!) jouw declaraties op te sturen naar Taxiwerq. Zie daarvoor punt 4 in het stappenplan.

4. Declareren kosten verlenging

De kosten van de verlenging van jouw chauffeurskaart bestaan uit de kwitanties van de VOG en de medische keuring en de factuur van KIWA.

 1. De factuur van KIWA staat op onze naam en betalen wij, maar ontvang jij in het KIWA pakket op jouw huisadres.
 2. De kosten van de VOG dien je eerst zelf bij de gemeente af te rekenen. Bewaar deze kwitantie goed.
 3. De medische keuring dien je eerst zelf ter plaatse af te rekenen mits je de referentiecode van Taxiwerq toegepast hebt. In dat laatste geval worden de kosten van de keuring direct door Taxiwerq betaald. Wij vergoeden maximaal € 60,-.
 • Maak een kopie van 1 of 2 kwitanties en van de factuur van KIWA en verstuur de originele declaraties per post naar Taxiwerq:

Taxiwerq
Afdeling Dossierbeheer
Antwoordnummer 67
7900 VB  Hoogeveen

(een postzegel is niet nodig)

 • Na ontvangst van alle originele declaraties ontvang je van Taxiwerq een bevestiging hiervan per e-mail.
 • Pas ná onze ontvangstbevestiging verstuur je al jouw documenten (VOG/geneeskundige verklaring/pasfoto) in één keer retour naar KIWA middels de retourenvelop. Deze retourenvelop zit ook in het KIWA pakket.
 • Nogmaals expliciet benoemd: wacht op de ontvangstbevestiging die Taxiwerq jou zal versturen. Doet je dit niet, dan is er de kans dat de betaling van de factuur aan KIWA en de ontvangst door KIWA van jouw pakket elkaar kruizen waarop KIWA de verlenging niet in behandeling gaat nemen.
 • Maak van alle documenten die je gaat versturen naar KIWA een kopie. Mochten documenten kwijtraken, dan heb je de kopieën nog.
X
Dit formulier is alleen in de weekenden en op feestdagen zichtbaar