Pagina wordt geladen ...

Verlenging Chauffeurskaart (BCT)

Hieronder staat de procedure beschreven hoe te handelen bij de verlenging van een aflopende chauffeurskaart (BCT).

 • De verlenging van de chauffeurskaart kan 3 maanden van tevoren worden aangevraagd bij KIWA. Niet eerder!
 • De envelop met de formulieren voor de verlenging kan aangevraagd worden bij KIWA via onderstaande button.
 • Het proces begint met het invoeren van jouw BSN en geboortedatum.
 • Vervolgens verschijnt er een scherm met jouw NAW-gegevens. Controleer deze gegevens.
 • Mochten deze niet kloppen, neem dan contact op met KIWA middels 070 - 41 44 888 en TAXIWERQ middels dossierbeheer@taxiwerq.nl.
 • De volgende stap is het invoeren van de KvK van TAXIWERQ: 01163350 bij 'FactuurAdres' en kies vervolgens voor 'Zoek Bedrijf'. 
 • De factuur van KIWA komt dan op naam van TAXIWERQ te staan.
 • LET OP: deze laatste stap geldt alleen wanneer jouw arbeidsovereenkomst later eindigt dan de einddatum van jouw chauffeurskaart.
 • Eindigt jouw arbeidsovereenkomst eerder dan de einddatum van jouw chauffeurskaart? Voer dan het KvK nummer niet in.

Aanvraag verlenging bij KIWA

taxiwerq-vacatures


Formulieren verlenging chauffeurskaart

Binnen 2 à 3 werkdagen ontvang je de envelop van KIWA. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met KIWA middels 070 - 41 44 888. In de envelop zitten formulieren voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en voor een medische keuring.

Aanvraag VOG 

 • Het formulier voor de aanvraag VOG bestaat uit 6 A4 pagina's.
 • Je hoeft alleen op de eerste pagina jouw persoonlijke gegevens in te vullen. 
 • Neem dit ingevulde formulier en een geldig legitimatiebewijs mee naar de gemeente waar je ingeschreven staat (Burgerzaken) om de aanvraag af te ronden.

Medische keuring

 • Voor de medische keuring zitten er 2 formulieren in de envelop van KIWA.
 • Het ene formulier heet 'geneeskundige verklaring' en het andere 'vragenlijst'. Beide dien je mee te nemen naar de medische keuring.
 • Maak een afspraak voor een medische keuring via www.regelzorg.nl.

Afronden aanvraag verlenging chauffeurskaart

 • Laat pasfoto's maken voor de verlenging van de chauffeurskaart. De pasfoto's moeten voldoen aan de paspoorteisen.
 • Na ontvangst van alle documenten: pasfoto/VOG/geneeskundige verklaring, moet je deze opsturen naar KIWA middels de retourenvelop.
 • Maak van alle documenten die je gaat versturen naar KIWA een kopie. Mochten documenten kwijtraken, dan heb je de kopieën nog.

Declareren kosten verlenging chauffeurskaart bij TAXIWERQ

 • De kosten van de VOG en de medische keuring dien je eerst zelf ter plaatse af te rekenen. De factuur van KIWA betalen wij.
 • Bewaar de betalingsbewijzen en verstuur deze naar TAXIWERQ, tezamen met de factuur van KIWA.
 • Voor onze administratie hebben wij de originele betalingsbewijzen nodig en de originele factuur van KIWA. Maak voor jezelf een kopie.
 • De factuur van de medische keuring vergoeden wij tot maximaal € 57,00 (zijnde het maximale tarief van Regelzorg).
 • De kosten van de VOG en de medische keuring maken wij aan jou over. Dit doen wij na ontvangst van alle 3 genoemde originele bescheiden.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.