Pagina wordt geladen ...
vacatures

Verlenging Chauffeurskaart (BCT)

Hieronder staat de procedure beschreven hoe te handelen bij de verlenging van een aflopende chauffeurskaart (BCT).

 • De verlenging van de chauffeurskaart kan 3 maanden van tevoren worden aangevraagd bij KIWA. Niet eerder!*

  *Door een achterstand bij Justis, is er vertraging bij het verstrekken van de VOG. KIWA heeft daarom besloten dat een verlenging van de chauffeurskaart tijdelijk 4 maanden van te voren kan worden aangevraagd tot nadere berichtgeving (15-10-2018).
   
 • Begin op tijd. De genoemde 3 maanden (tijdelijk 4 maanden) heb je zeker nodig om jouw nieuwe chauffeurskaart tijdig te ontvangen.
 • De envelop met de formulieren voor de verlenging kan aangevraagd worden bij KIWA via onderstaande button.
 • Je komt dan op de website van KIWA. Het aanvraag proces begint met het invoeren van jouw BSN en geboortedatum.
 • Vervolgens verschijnt er een scherm met jouw NAW-gegevens. Controleer deze gegevens goed.
 • Mochten jouw NAW-gegevens bij KIWA niet kloppen, neem dan contact op met KIWA middels 070 - 41 44 888 alvorens verder te gaan.
 • Kloppen jouw NAW-gegevens wel? - ga dan naar de volgende stap die bepaalt wie de factuur moet gaan betalen voor deze aanvraag.
 • Eindigt jouw arbeidsovereenkomst eerder dan de einddatum van jouw chauffeurskaart? Voer dan het KvK nummer niet in.
 • Eindigt jouw arbeidsovereenkomst later dan de einddatum van jouw chauffeurskaart? Voer dan het KvK nummer van Taxiwerq in.
 • KvK van Taxiwerq: 01163350 voer je in bij 'FactuurAdres' en kies vervolgens voor 'Zoek Bedrijf'. 
 • De factuur van KIWA komt dan op naam van Taxiwerq te staan, maar jij ontvangt deze zelf op jouw huisadres.
 • Hoe verder? Zie onderstaand stappenplan.

Aanvraag verlenging bij KIWA


Formulieren verlenging chauffeurskaart

Binnen 2 à 3 werkdagen ontvang je de envelop van KIWA. Is dit niet het geval? Neem dan contact op met KIWA middels 070 - 41 44 888. In de envelop zitten formulieren voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en voor een medische keuring.

Aanvraag VOG 

 • Het formulier voor de aanvraag VOG bestaat uit 6 A4 pagina's.
 • Je hoeft alleen op de eerste pagina jouw persoonlijke gegevens in te vullen. 
 • Neem dit ingevulde formulier en een geldig legitimatiebewijs mee naar de gemeente waar je ingeschreven staat (Burgerzaken) om de aanvraag af te ronden.

Medische keuring

 • Voor de medische keuring zitten er 2 formulieren in de envelop van KIWA.
 • Het ene formulier heet 'geneeskundige verklaring' en het andere 'vragenlijst'. Beide dien je mee te nemen naar de medische keuring.
 • Maak een afspraak voor een medische keuring via www.regelzorg.nl.
   

Afronden aanvraag verlenging chauffeurskaart

 • Laat pasfoto's maken voor de verlenging van de chauffeurskaart. De pasfoto's moeten voldoen aan de paspoorteisen.
 • Na ontvangst van alle documenten: pasfoto/VOG/geneeskundige verklaring, moet je deze opsturen naar KIWA middels de retourenvelop.
 • Maak van alle documenten die je gaat versturen naar KIWA een kopie. Mochten documenten kwijtraken, dan heb je de kopieën nog.
   

Declareren kosten verlenging chauffeurskaart bij Taxiwerq

 • De kosten van de verlenging van jouw chauffeurskaart bestaan uit de factuur van KIWA, de VOG en de medische keuring.
 • Deze worden door Taxiwerq vergoedt mits de einddatum van jouw arbeidscontract later is dan de einddatum van jouw chauffeurskaart.
 • De kosten van de VOG en de medische keuring dien je eerst zelf ter plaatse af te rekenen. De factuur van KIWA betalen wij.
 • Bewaar de betalingsbewijzen en verstuur deze naar Taxiwerq, tezamen met de factuur van KIWA.
 • Voor onze administratie hebben wij de originele betalingsbewijzen nodig en de originele factuur van KIWA. Maak voor jezelf een kopie.
 • De factuur van de medische keuring vergoeden wij tot maximaal € 60,00 (zijnde het maximale tarief van Regelzorg).
 • De kosten van de VOG en de medische keuring maken wij aan jou over. Dit doen wij na ontvangst van alle 3 genoemde originele bescheiden.
 • Na de ontvangst van alle 3 genoemde declaraties ontvang je vanuit Taxiwerq een bevestiging hiervan per e-mail. 
 • Pas na de ontvangstbevestiging verstuur je het pakket retour naar KIWA.
 • Doe je dit niet, dan is er de kans dat de betaling aan KIWA en de ontvangst door KIWA van het pakket elkaar kruizen waarop KIWA de verlenging niet in behandeling gaat nemen.
   

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op.